Mongol English

Ажлын байр

Видео

Үйлчилгээ

  Нүүр хуудас » Мэдээ мэдээлэлМэдээ мэдээлэл

  Нийт 8. 6-8-г харуулав

  AMBA Accreditation

  Нийт бизнесийн сургуулиудын зөвхөн 2% нь ASSOCATION OF MBAS(AMBA) холбооны магадлан итгэмжлэлтэй байдаг байна.

  Маастрихын Удирдлагын Сургуулийн БУ-ын Магистрын анхны ангийг 1998-2000 онд суралцан төгсөгчид.

  Mongolian Business Development Agency - MBDA  Маастрихын Удирдлагын Сургуулийн БУ-ын Магистрын анхны ангийг 1998-2000 онд суралцан төгсөгчид.

  Боломжийг ашиглье

  Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Бизнесийн удирдлагын Магистрын сургалт эхлэх гэж байна.


  Copyright -2019. All rights reserved Монголын бизнесийн хөгжлийн агентлаг